Görüntü Rehberli Beyin Omurga Cerrahisi - Ameliyat Esnası MR - Gamma Knife - Medical Park

Görüntü Rehberli Beyin Omurga Cerrahisi – Ameliyat Esnası MR

Intraoperatif MR

Görüntü rehberli ameliyathane teknolojisi sayesinde beyin cerrahlarımız ameliyatı yaparken beyin veya omurga tümörlerini açıkça görebilmektedir. Tümör çıkarma cerrahisi sırasında İntraoperatif MR‘ın kullanılması tümörün yakınında bulunan diğer alanlara hasar verme riskini büyük oranda azaltır ve hasta ameliyathaneden ayrılmadan önce tüm tümörün başarılı şekilde çıkarıldığının teyit edilmesine yardımcı olur.

Klinik çalışmalar, tümörün olabildiğince eksiksiz çıkarılmasının tümör çıkarma cerrahisinden sonra verilen radyasyon terapisi ve kemoterapi gibi diğer tedavilerin sağ kalım ve etkinlik oranlarını iyileştirdiğin göstermiştir. Beyin cerrahları, hipofiz bezi tümörleri veya beyin tabanında bulunan tümörler gibi çıkarılması güç beyin tümörlerini daha yüksek hassasiyette ve güvenli şekilde çıkarmak için İntraoperatif MR‘ı kullanabilirler. Ayrıca, bu yöntem derin beyin stimülasyonu işlemleri ve epilepsi cerrahisinde de kullanılabilir.

Görüntü rehberli ameliyathane, cerrahın beyin ve omurga tümörü ameliyatı sırasında ilerleyişi hızla doğrulayabilmesine imkan tanır. Hastalar özel olarak tasarlanmış cerrahi girişim odasının ameliyat bölümünden görüntüleme makinesine taşınırlar ve işlem bittiğinde tekrar ameliyat bölümüne geri alınırlar. Hızla elde edilen görüntüleme sonuçları sayesinde cerrah tümörün mümkün olan en fazla şekilde çıkarılıp çıkarılmadığını veya cerrahın güvenli şekilde devam edip edemeyeceğini belirleyebilir.

Görüntü Rehberli Ameliyathane

• İşlem sırasında cerraha geribildirim sağlar
• Ameliyat sırasında kaçınılması gereken tümörün yakınındaki kritik alanları gösterir
• Cerrahların tümörün mümkün olan en fazla bölümünün çıkarıldığını doğrulamalarına yardımcı olur

İntraoperatif MR bir cerrahın özel olarak tasarlanmış bir ameliyathane içerisinde bulunan görüntüleme olanaklarını kullanarak ameliyat sırasında ilerleyişi hızla doğrulamasına imkan tanır. Hasta ameliyathanenin ameliyat bölümünden taramanın yapılacağı görüntüleme makinesinin olduğu bölüme alınır ve işlem bittikten sonra derhal ameliyat yapılan bölüme geri taşınır. İntraoperatif MR kullanılmadığı durumlarda hastanın tarama için ameliyathaneden binadaki diğer bir odaya nakledilmesi ve gerektiğinde ilave cerrahi için bir diğer zamanda ameliyathaneye geri getirilmesi gerekmektedir.

Beynin diğer alanlarında en az hasara yol açarak ilk ameliyat sırasında mümkün olan en fazla tümör dokusunun alınması son derece önemlidir. Belirli tümörlerde azami tümör dokusunun çıkarılması iyileştirici özelliktedir ve hastanın ilave tedaviye ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda farklılık yaratır. Beyin ve omurilikte tümörü çevreleyen alanlar dil ve hareket gibi önemli fonksiyonları kontrol ettiğinden tümör dokusunun dikkatle çıkarılması esastır.

Intraoperatif MR ile ilave radyografik geribildirim almaktayız ve bu geribildirim en fazla tümör dokusu çıkarılırken bazı riskleri en aza indirmemize imkan vermektedir.

Tümör cerrahisi dışında Spectrum Health Intraoperatif  MR teknolojisinin şiddetli Parkinson hastalığı veya diğer hareket bozukluğu bulunan kişilerde derin beyin stimülasyonu ve cerrahi tedavinin yanı sıra epilepsi cerrahisinde de kullanılmasını beklemektedir. Bu teknoloji ameliyat edilemeyen veya nüks yapan beyin tümörlerinin lazerle termal koagülasyonu gibi minimal invazif tedaviler ve diğer gelişmeler için yeni ufuklar açmaktadır.