Intraoperatif MR - Gamma Knife - Medical Park

Intraoperatif MR

Teknolojiyle birlikte beyin cerrahisi de son on yılda çağ atladı. Beyin ameliyathanesinde artık navigasyon, intraoperatif MR, Gamma Knife ve ultrason aynı anda ve üstelik ameliyat esnasında kullanılabilmektedir. Ancak bunun için ameliyathane altyapısının özel olması, ortamın tamamen manyetik akımdan arınmış olması gerekiyor.
Intraoperatif MR
Başarılı bir beyin cerrahisi için ameliyathanede tüm bu teknolojik sistemlerin aynı anda kullanılabiliyor olması hayati önem taşımaktadır. Beyin cerrahisi ameliyathanesinde intraoperatif MR, navigasyon, ultrason ve Gamma Knife yöntemlerinin bir arada kullanılması; ameliyat öncesi, ameliyat anı ve ameliyat sonrası için gerekli tüm görüntüleme yöntemlerinin hızlı ve eksiksiz yapılmasına yardımcı olmaktadır. Bu sistem içerisinde ameliyat öncesindeki hastanın görüntülerini ameliyat esnasında kullanılmasına navigasyon denir. Navigasyon sisteminde hastanın MR’ında elde edilen anatomik ya da fizyolojik görüntü (konuşma merkezinin nerede olduğunu) ameliyat esnasında kullanılabilir. Bu yöntemde, ameliyat öncesinde hastanın MR’ı çekilip navigasyon aletine aktarılmaktadır. Böylece ameliyat esnasında gerçek zamanlı navigasyonla hastanın beynindeki çeşitli riskli bölgeleri görülüp ona göre planlama yapılabilmektedir.

AMELİYAT ANINDA MR

Gerçek zamanlı navigasyon öncülüğünde tümöre ulaşılabilmektedir; ancak bu tek başına yeterli değildir. Çünkü tümörü çıkarmaya başladıktan sonra belli bir aşamada ameliyat sırasında yeniden MR çekilmesi gerekmektedir. Bu da ameliyat sırasında MR çekilmesini sağlayan intraoperatif MR ile yapılmaktadır.
Ameliyat sırasında beyindeki suyun boşalmasıyla tümörün yeri milimetrik de olsa değişebilir. Bu değişimi saptamak için ameliyat sırasında intraoperatif MR sayesinde bazen defalarca MR çekilebilir. Böylece hata payı sıfıra yaklaşıyor ve en az riskle tümörün tamamı çıkartılabiliyor. İntraoperatif MR tümörün çıkarılıp çıkarılmadığını ölçüyor, hastanın fizyolojik merkezlerine olası bir zarar verilmemesini sağlıyor ve tümörün doğası hakkında ameliyat esnasındaki değişken bilgiyi veriyor.

ULTRASONLA ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜ

Beyin cerrahlarına kılavuzluk eden diğer bir teknolojik gelişme de ameliyat sırasında kullanılan ultrasonografidir. Ameliyat öncesindeki MR ya da anjiyografi görüntüsü alınıp, ameliyat esnasında tümörü çıkarırken elde edilen ultrasonografi görüntüleri birleştirilmektedir. Ameliyat esnasında gerçek zamanlı ultrasonografik bilgi alınarak ameliyatta tümörün ne kadarının çıkarıldığı, ne kadarının çıkarılmadığı ayırt edilebilmektedir. Yeni jenerasyon ultrasonlarla ameliyat sırasında tümör üç boyutlu görülebilmekte ve bu da önemli bir avantaj sağlamaktadır.

GAMMA KNİFE İLE ENTEGRE

Beyin cerrahisine çağ atlatan en önemli teknolojik gelişmelerden biri kuşkusuz Gamma Knife ışın cerrahisi yöntemidir. Burada önemli olan Gamma Knife ile diğer teknolojik yöntemlerin aynı anda kullanılabiliyor olması. Yani Gamma Knife da görüntülü rehberli beyin cerrahisi ameliyathane sistemine entegre olmalı, hepsi koordineli şekilde kullanılabilmelidir.
Örneğin; bir hastanın beynindeki tümörün bir bölümü konuşma merkezinin içine işlemiş olabilir. Hekimler ameliyat konuşma merkezine zarar vermemek için tümörü geride bırakmayı tercih edebilir. Bu durumda hastayı uyandırıp kafasındaki çerçeveyi çıkarmadan Gamma Knife tedavisi uygulanabilir. Böylelikle hasta; konuşma merkezine zarar verilmemiş, tümörü büyük ölçüde çıkarılmış ve geride kalan tümörüne Gamma Knife tedavisi başlamış ve bitmiş olarak odasına çıkar.

Intraoperatif MR

Intraoperatif MR navigasyon ve ultrason teknolojisini kullanarak, beyin ameliyatlarında ameliyathane dışına çıkmadan, ameliyat esnasında Intraoperatif MR çekerek tümörün temizlenme durumunu gösteren, hastanın defisitinin çıkmasını engellemede yardımcı ve riski azaltan bir yöntemdir.

Intraoperatif MR’ın olmadığı tümör vakalarında özellikle beyin ameliyatlarında, mikroskop altında yalnızca cerrah tarafından görülebilen dokular alınabilmekteydi. Ancak bu tip ameliyatlar sonrasında rezüdü denilen tümör kalıntılarının kaldığı durumlar olabilmekte ve hastanın ikinci bir ameliyata alınması söz konusu olabilmektedir. Intraoperatif MR kullanımı sayesinde oluşabilecek bu tarz risklerin önlenmesi hastada var olan tümörün büyük oranda çıkarılması hedeflenmektedir.

Intraoperatif MR’ın özellikleri nelerdir?

Intraoperatif MR, yüksek çözünürlüklü, yüksek manyetik alanlıdır. Bu sayede hastadan daha net görüntüler elde etmeyi sağlar. Diğer kullanılan MR cihazlarından bu özellikleri nedeniyle daha üstündür.

Intraoperatif MR kullanım alanları nerelerdir?

Introperatif MR sıklıkla beyin, omurilik tümörlerinde ve hipofiz adenomlarında kullanılır. Intraoperatif MR ameliyathane içerisinde var olan bir görüntüleme sistemi olduğundan, sadece beyin cerrahisinde değil genel cerrahi, kbb, plastik cerrahi gibi diğer cerrahi ameliyatlarında da kullanılabilir.

Intraoperatif MR riskleri nelerdir?

Intraoperatif MR’ın bilinen bir riski yoktur. Hastanın operasyon esnasında geçtiği tüm evreler steril olduğu için ekstra herhangi bir risk taşımamaktadır.

Intraoperatif Mr kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Intraoperatif MR kullanımında herhangi bir risk olmamasına rağmen hastanın ameliyat masasından MR cihazına kadar olan transferine ve anestezi sürecisine dikkat edilmesi gerekmektedir. Hastanın kan basıncı ve solunum düzeyi dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardandır.

Intraoperatif MR kullanım öncesi ve sonrası işlemler nelerdir?

Intraoperatif MR’ın kullanımı öncesinde ameliyathane içinde hazırlıklar yapılmaktadır. Hasta ile ilgili ekstra bir hazırlık gerekmemektedir . Daha steril daha kullanışlı bir cihaz olan Intraoperatif MR’a özel, MR’ da çekim hatası vermeyen, kendisine özgü malzemelerin hazır edilmesi gerekmektedir. Ayrıca manyetik bir cihaz olması nedeniyle bazı cerrahi ekipmanlar cihaza özgü hazırlanmakta ve hastaya özel örtü hazırlanmaktadır.