Gamma Knife Tedavisinin Avantajları - Gamma Knife - Medical Park

Gamma Knife Tedavisinin Avantajları

gamma knife tedavisi avantajları
Gamma Knife, temel olarak her biri kendi başına normal beyin dokusunu zedelemeyecek enerjiye sahip küresel yerleşimli ve ayrı kaynaktan gelen ışınların bir hastalıklı beyin dokusunun bulunduğu noktada birleşerek çok yüksek bir enerjiyi hastalıklı dokuya aktarması ve bu dokuyu ortadan kaldırması temeline dayanmaktadır. Tek seferde yüksek bir enerji uygulanabilirliği nedeniyle tedavi bir seansta tamamlanır. Gamma Knife çoğunlukla açık beyin cerrahisinin mümkün olmadığı ya da yüksek risk taşıdığı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

Gamma Knife Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

Gamma knife girişimsel olmayan tek “cerrahi tedavi” yöntemidir. Yani kafatası açılmadan da cerrahi tedavi kesinliği sağlar.
Gamma knife tedavisinden bir gün sonra hasta normal sosyal ve iş yaşantısına dönebilmektedir.
Tedavide genel anestezinin kullanılmıyor olması bu nedenle açık cerrahi yapılamayan hastalarda tedaviyi mümkün kılar.
Hastanede yatış süresi bir gündür.
Hastanede yatış süresinin son derece kısa olması, yoğun bakıma gerek duyulmaması, hastanın hemen işine dönebilmesi, maliyeti son derece azaltır.
Tedaviye bağlı ölüm riski %0.5’in altındadır.
Tedaviye bağlı kalıcı sakatlık riski %2’nin altındadır.
Tedaviye bağlı geçici sakatlık riski %3’ün altındadır.