Gamma Knife Tedavi Prosedürleri - Gamma Knife - Medical Park

Gamma Knife Tedavi Prosedürleri

gamma knife tedavi prosedürleri

Baş Çerçevesi

Doktorunuzun tümör veya sorunlu alanı iğne ucu hassasiyetinde belirlemesine imkan tanıyan araç olan Leksell Gamma Knife’ın anahtar bileşenlerinden biri özel stereotaktik baş çerçevesidir. Dört küçük vida ile başınıza takılan bu hafif çerçeve ışınların hassas şekilde hedefe gönderilmesini güvence altına alır. Bu çerçeve ayrıca tedavi prosedürü sırasında başınızı oynatmanızı engelleyerek beyninizde sadece hedef alana ışınların gönderilmesini sağlar.

Görüntüleme

Baş çerçevesi takılıyken tümör, lezyon veya anormalliğin büyüklüğü, şekli ve yerini hassas şekilde belirlemek için MRG veya BT taraması gibi bir dizi gelişmiş görüntüleme testine gerek duyulacaktır. Hekiminiz bir kan damarı anormalliğini tedavi ediyorsa bir anjiogram da gerekli olabilir. Anjiyogram damardan verilen bir boyanın kan dolaşımı içerisine enjeksiyonunu içerir ve dolayısıyla görüntüleme işlemi beyindeki kan damarlarını ve atardamarlarını açık şekilde gösterir. Alınan görüntülerin bir parçasını oluşturan baş çerçevesi üzerindeki koordinat işaretleri hekiminize prosedür için hassas bir plan yapmasında yardımcı olacaktır.

Tedavinin Planlanması

Görüntüleriniz alındıktan sonra hekiminiz size özel tedavi planını geliştirirken uyuyabilir, dinlenebilir veya gevşeyebilirsiniz. Öncelikle, beyin görüntüleriniz bilgisayarda işlenecektir. Ardından, Leksell Gamma Knife 3-D planlama yazılımı kullanılarak bir tedavi protokolü planlanacaktır. Hiçbir tedavi bir diğeri ile benzer değildir; her hastanın planı hastanın özel tıbbi durumu dikkate alınarak özel şekilde tasarlanır.

Leksell Gamma Knife radyasyonun beyne hassas şekilde ulaştırılması için 201 deliğe sahip özel bir başlık seti içerdiğinden tedavi planınız bu başlıklar kullanılarak uygulanacak bir veya birkaç tedaviden meydana gelecektir.

Gamma Knife Tedavisi

Tedavi planı tamamlandığında, tedavi masasına yatacaksınız ve ilk tedaviniz için baş çerçeveniz (Stereotaktik çerçeve) başlığa takılacaktır. İşlem süresince uyanık olacaksınız ve görüntülü, sesli bağlantılı Leksell Gamma Knife ekibi ile iletişim kurabileceksiniz.

Gamma Knife cerrahisi başladığında MRG veya BT taraması için yattığınız masaya büyük oranda benzeyen tedavi masası ünitenin kubbe bölümü içerisine hareket edecektir. Ekip daima işleminizi izleyecektir. Leksell Gamma Knife seansı sırasınca 2 ila 45 dakika arasında süren birkaç tedavi uygulanabilir.

Gamma Knife Görüntüleme

Normal Yaşantıya Dönüş

Tedaviniz tamamlandığında baş çerçevesi çıkarılacaktır. Bir anjiogram yapılmışsa ilave birkaç saat süreyle sakince yatmanız gerekebilir. Bazı hastalar baş çerçevesinin takıldığı yerde hafif baş ağrısı veya hafif şişme yaşayabilirler; ancak hastaların büyük bölümü herhangi bir sorun bildirmemiştir. Doktorunuz gözlem için gece hastanede kalmanızı veya evinize gidebileceğinizi size bildirecektir. Her iki durumda da takip eden gün ve sonrasında işinize veya normal gündelik yaşantınıza dönebilirsiniz.

Gamma Knife Tedavisinin etkileri zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Gamma Knife tedavisi tümörler veya lezyonların büyümesini durdurmak için tasarlanmıştır ve diğer bir deyişle tümör veya lezyon hemen gözden kaybolmayıp haftalar veya aylar içerisinde küçülecektir. Hekiminiz ve Gamma Knife ekibi ilerleyişinizi değerlendirmek için sizin ile teması sürdürecektir ve bu değerlendirme yakın gelecekte ve düzenli aralıklarla takip amaçlı MRG veya BT görüntülerinin alınmasını içerecektir.

BAU Tıp Fakültesi ve BAU NRŞ’nin hizmet verdiği Medical Park Göztepe Hastanesi’nde Gamma Knife Işın Cerrahisi Ünitesi, beyin cerrahisinin bir ameliyathanesi ve hatta araştırma laboratuvarı olduğu bilinci ile yapılandırılmıştır. Bu bakış açısı ile ameliyathane MR’ı, navigasyon, ameliyathane Ultrasonu, ameliyathane angiografisi (ICG), nöroendeskopi yöntemleri ile entegre kullanıldığında mikro cerrahi öncesinde ya da sonrasında uygulanarak tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Ameliyatı yapan cerrah ile gamma knife ışın cerrahisini yapan cerrahın aynı kişi olması iki yöntemin birlikte kullanıldığı hastalarda üstünlük sağlayıcı bir özellik yaratmaktadır.

Prof. Dr. Türker Kılıç