Gamma Knife Cerrahisi - Gamma Knife - Medical Park

Gamma Knife Cerrahisi

Gamma Knife, cerrahi yöntemler kullanılmaksızın, kanama olmaksızın beyin tümörleri ve beyin rahatsızlıklarının tedavisi için kullanılmaktadır. Uygun hasta ve hastalıklarda beyin cerrahlarının mikrocerrahi ile birlikte öncelikli ya da tamamlayıcı nitelikte kullandığı yöntemlerden biridir. 25 Şubat 1997’de gamma knife ekibimiz tarafından uygulanmaya başlanmıştır. 1995 yılında ışın cerrahisi eğitimini İsveç Karolisnka Enstitüsü’nde tamamlayan Prof. Dr. Türker Kılıç bu eğitimi Türkiye’den katılarak alan ilk kişi olmuştur.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte ilerleyen Gamma Knife, tüm dünyada beyin cerrahlarının tercihi olmaya devam etmektedir. Gamma Knife tedavisi ile dünyada tedavi edilen insan sayısı yaklaşık yarım milyonu bulmuştur. Tedavi edilen hastaların aşağı yukarı 1.6’sı ekibimiz tarafımızdan tedavi edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında hasta tedavisi konusunda ekibimiz gamma knife merkezleri içinde ilk 5’te yer alınmasını sağlamıştır.

Gamma Knife Cerrahisi

Bıçaksız Ameliyat

Gamma Knife, beyin tümörlerini tedavi etmek için radyasyon kullanan son derece hassas ve etkili bir cihazdır ve ışın cerrahisi olarak adlandırılır. Bu yöntemi kullanan doktorlar çevredeki sağlıklı dokuyu etkilemeksizin ışınları doğrudan ve daha hassas şekilde beyindeki hedef alana odaklamaktadır. Cerrahi yöntem ile cerrahlar, hastalıklı bölgenin çevresindeki sağlıklı dokuyu etkilemeksizin radyasyonu doğrudan ve daha hassas şekilde beyindeki hedef alana odaklamaktadırlar.

Yapılan araştırmalar Gamma Knife tedavisinin başarı oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin, herhangi bir beyin bölgesindeki tümörün lokal kontrolü (belli bir alanın başarılı tedavisi) ortalama %85′in üzerindedir. Işın Cerrahisi (tek seanslı tedavi) hedef bölge üzerinde kesin etkiye sahip olduğu için ve bu değişikliklerin “cerrahi” özellikte olduğu düşünüldüğünden Gamma-Knife adı verilmiştir. Ancak verilen adın aksine hiçbir bıçak yada bistüri kullanılmamaktadır. Dolayısıyla, bir cerrahi kesi veya kan olmaksızın işlem yapılır ve komplikasyon riski çok düşüktür.

Üç boyutlu bilgisayar destekli planlamanın kullanılması ve hastanın yüksek düzeyde hareketsiz durması sayesinde tedavi ışınların sağlıklı beyin dokusuna ulaşan ışınların miktarını en aza indirebilmektedir. Her tedavi birimi içerisinde yüklü yaklaşık 200 kobalt- 60 kaynağı bulunur. Bu kaynaklardan 0.5 mm’den daha yüksek hassasiyet seviyesinde ve yaklaşık bir saç teli kalınlığında binlerce ışın üretilebilir. Her bir ışın hedefe giderken geçtiği normal dokuya zarar veremeyecek kadar zayıftır. Ancak bunlar hassas şekilde hedefe odaklandığında ışınlar birleşmekte ve hedef alanı tedavi etmek için yeterli hale gelmektedir.

Gamma Knife Işın Cerrahisi son derece hassas olduğundan fraksiyonlar halinde daha düşük dozları kullanan lineer akseleratör (linac) tedavilerindeki (fraksiyonel tedavi) birden çok ziyarete kıyasla tüm tedavi dozu tek seansta uygulanabilmektedir.

Aşırı radyasyonun azaltılması herkes için önem arz eder, özellikle diğer radyoterapi seçeneklerini almakta olan kanser hastaları için çok önemlidir. Bu hastalarda, daha düşük hassasiyette tedaviler kullanılıyorsa, çıkış yerinden yayılan bir kanser anlamına gelen metastatik beyin tümörünün tedavisi 6 haftayı bulabilmektedir.

Gamma Knife Cerrahisi Bir “Stereotaktik Işın Cerrahisidir”

• Işın Cerrahisi, bir cerrahi kesi olmaksızın beyindeki belli bir hedefe tek ve yüksek dozda ışın uygulanmasıdır. Bu ışınlar moleküler düzeyde kanser hücreleri ile tepkimeye girecek ve onların çoğalmasını durdurarak kanseri öldürecektir.

• Stereotaktik tabiri 3 boyutlu uzaydaki hassas konumlandırmayı ifade eder. Gamma Knife cerrahisinde bu yöntem işlem sırasında hastanın başına bir 3 Boyutlu referans çerçevenin takılması anlamına gelir.

Stereotaktik Çerçeve

• Hedefin kesin koordinatlarının verilmesi için görüntüleme cihazı üzerinde görülebilen 3 boyutlu bir referans sağlar.

• Işınların hedefi belirlenirken ve ışınlar gönderilirken iğne ucu hassasiyetinde çalışmak için hastanın başını tamamen hareketsiz kılar. Bir fotoğraf makinesini ellerinizle sabit tutmaya çalışmak yerine fotoğraf makinesinin 3 ayak üzerine yerleştirilmesiyle benzerdir.

Bakım Standardı

Gamma Knife cerrahisi, ilgili endikasyonlarda “Altın Standart” olarak bilinen yöntemdir. Son 5 yılda, her yıl tedavi edilen hastaların sayısı %300 artış göstermiştir. Tüm dünyada her yıl 30.000’den fazla hasta Gamma Knife cerrahisi ile tedavi edilmektedir.

Gamma Knife’ın icat edildiği ülke İsveç’tir. 1968 yılında, ilk Gamma Knife sistemi İsviçre, Stockholm’daki Özel Sophiahemmet Hastanesi’nde kuruldu. ABD’deki sistemin ilk kurulumu ise 1987 yılında Pittsburgh’ta gerçekleştirildi. Yıllar içerisinde, Gamma Knife geliştirildi ve radyasyon fiziği mühendisliği, robotik kontroller ve bilgisayarlı tedavi planlamasındaki gelişmelerle birlikte ilerletildi.

Gamma Knife cerrahisi ile tedavi edilen hastalar: 500,000+ (8000 ‘i merkezimiz tarafından tedavi edilmiştir) (Hakem incelemesi yapılan klinik çalışmalar: 2,500 olup Türkiye’de gamma knife alanında en fazla yayın Prof.Dr. Türker Kılıç ve ekibi tarafından yayınlanmıştır)

Gamma Knife Açık Cerrahiye Alternatiftir

Gamma Knife cerrahisi açık cerrahinin alternatifi veya tamamlayıcısı olabilir. Bu prosedür normalde radyasyon onkoloğu ve tıbbi fizik uzmanı eşliğinde bir beyin cerrahı tarafından gerçekleştirilir. Gamma Knife açık cerrahiye kıyasla daha düşük komplikasyon oranları sağlar. Işın Cerrahisinde hem mortalite hem de morbidite oranları düşüktür (DheerendraPrasad, University of Virginia, USA Gamma KnifeSurgeryandMicrosurgery, Clinical Review, 2002.)

Gamma Knife ile Hassas Tedavi

Herhangi bir kesi yapılmadığından, cerrahi komplikasyon riski düşüktür. Hastanın saçının tıraş edilmesi gerekmez ve yan etkileri daha azdır. Bu tedavi geleneksel cerrahiye göre çok daha kısa sürer ve sadece hafif rahatsızlığa neden olur. Ayrıca, geleneksel cerrahide birkaç haftalık hastanede yatış süresiyle kıyaslandığında hasta, cerrahinin gerçekleştirildiği günde veya gözlemin ardından bir gece hastanede tutulduktan sonra taburcu edilebilir. Tedavi tek seansta tamamlanır ve nadiren birkaç saatten daha uzun sürer. Gamma Knife cerrahisinin tüm etkileri tedaviden sonraki birkaç aylık süreçte fark edilebilir.

Sağlık Bakım Hizmeti Maliyetlerinden Tasarruf

Gamma Knife cerrahisinin maliyeti son derece etkindir ve genellikle sigorta kuruluşları tarafından tüm giderleri ödenir. Gamma Knife cerrahisinin maliyeti normalde açık cerrahi maliyetinin yarısı (çoğu zaman dörtte biri) olup hem sağlık hizmeti kuruluşuna hem de hastaya tasarruf imkânı sunar.

Düşük maliyetin nedenlerinden biri birkaç ay süren açık cerrahiyle kıyaslandığında iyileşme döneminin son derece kısa olmasıdır. Genellikle, Gamma Knife ayaktan hasta koşullarında yapılır ve hasta neredeyse hemen günlük yaşamına geri döner. Diğer tedavilerle kıyaslandığında, Gamma Knife cerrahisi girişimden önce, girişim sırasında ve sonrasında daha olumlu bir yaşam kalitesi sunar.