Gamma Knife Tedavisi - Gamma Knife - Medical Park

Gamma Knife Tedavisi

Öncelikle başın sabit tutulabilmesi için kafaya bir metal çerçeve sabitlenir. Bu, tedavinin doğru olarak yapılabilmesi ve radyasyonun tam gereken yere verilebilmesi için hayati önem taşır. Hafif bir kahvaltının ardından hastaneye gelen hastaya yaklaşık 10 dakika içinde metal çerçevesi uygulanır. Bu işlem sırasında çerçevenin kafaya yerleştirildiği bölgelere lokal anestezi uygulanır.

Gamma Knife

Çerçevenin iyice yerleştiğinden emin olunduktan sonra sıra görüntü almaya gelir. Hastalıklı alanın görüntüsü alındıktan sonra da sıra tedaviye gelmiştir. Çerçevede gereken pozisyon alınır, hasta tedavi makinasına yerleştirilip mümkün olduğunca rahat ettirilir. Yapılacak işlemler kendisine anlatılır. Daha sonra hasta makinanın içine doğru kaydırılır ve ışın tedavisine başlanır. Her bir ışın gerekli sürede doğru yere verildikten sonra hasta makinadan çıkartılır, çerçevesi alınır ve serviste izleme alınır.

Gamma Knife ile Hangi Tip Beyin Tümörleri Tedavi Edilebilir?

Gamma knife ile hem iyi huylu beyin tümörleri (menenjiomalar, hipofiz adenomları, akustik nöromalar) hem de kötü huylu beyin tümörleri (beyin metastazları, glial tümörler) tedavi edilebilmektedir. Ayrıca gamma knife beyin tümörü dışında, damarsal beyin hastalıkları (arteriovenöz malformasyonlar) ve fonksiyonel beyin hastalıklarında (trigeminal nevralji, parkinsonizm, epilepsi) da kullanılmaktadır. Gamma Knife ile tedaviye alınan tümörler: glomus jugulare, kraniyofarenjioma, kordoma, hemanjioblastoma, hemanjioendotelyoma, hemanjioperisitoma, pinealositoma.

Mikrocerrahi ile ışın cerrahisini aynı kişinin yapması birçok avantaj sağlıyor. Ameliyat ettiğim tümörün aynı zamanda Gamma Knife tedavisini de ben yapıyorum. Böylelikle ameliyat esnasındaki bazı kararları, o tümörün sonrasında Gamma Knife tedavisine ben yapacağım için ona göre alıyorum. Bu durum hem ameliyatın hem de Gamma Knife’ın komplikasyon oranını düşürüyor.

Ameliyat içerisinde bazı modifikasyonlar yapıyorum. Bazı hayati yapıları Gamma Knife’a uygun hale getiriyorum. Örneğin tümörden 3 mm uzaklaştırıyorum ki oradaki o 3 mm çok önemli. Eğer sözgelimi görme siniri tümöre yapışık olarak kalırsa ben bu hastaya ameliyat sonrası Gamma Knife uygulayamıyorum. Hâlbuki göz siniri ile tümör arasında 3 mm yaratırsam ki ameliyat esnasında yapmak mümkün, Gamma Knife’ın kullanılabilirliği artıyor, komplikasyon oranı da düşüyor.

Metastaz Hastaları Artık Eve Gönderilmiyor!

Gamma Knife gerçekten de beyin cerrahisi tedavilerinde bir çığır açmıştır. Gamma Knife ile tedavi ettiğimiz hastaların neredeyse yüzde 30’u metastaz hastaları. Bundan on yıl önce beyne metastaz yapan hastaların önemli bir bölümü tedavi dışı bırakılırdı. Ama günümüzde bir metastaz tedavisinde Gamma Knife’sız bir plan yapmak mümkün değil. Şimdi uygun hastalarda beyin metastazı nedeniyle hastaların hayatlarını kaybetmeme oranı bizim kendi serimizde yüzde 83’tür.

Aynı şekilde AVM (Arteriovenöz Malformasyon – doğumsal beyin damarı yumağı), hipofiz adenomları, kavernom adını verdiğimiz doğumsal hastalıkların tedavisinde de Gamma Knife çığır açmıştır. Artık günümüzde Gamma Knife standart bir yöntem olarak kabul edilmiş ve başarı oranları önceden bilinen bir tedavi haline gelmiştir.