Beyin Tümörleri - Gamma Knife - Medical Park

Beyin Tümörleri

Beyin dokusunun ağrı duyusu yoktur. Ağrıyı hissetmemizi sağlayan beyin zarları, damar duvarları ve kafatası içindeki basıncın artmasıdır. Bu nedenle beyin hastalıklarında görülen baş ağrılarının günlük yakınmalarımızdan farklı özellikleri vardır. Her zamankinden bağımsız ani şiddetli ve yaygın ağrılar, bayılma, nöbet geçirme, bulantı veya kusmanın eşlik etmesi, görme bozuklukları, vücudun bir yarısında uyuşma ve güçsüzlük, denge bozukluğu, kişilik değişiklikleri gibi bulguların baş ağrısıyla birlikte olması ciddi bir anlam ifade eder.

Beyinde kanser, herhangi bir diğer dokudaki kanser gibi oluşur. Organlar dokulardan, dokular da hücrelerden oluşur. Kanser hücrelerin içinde başlar. Normal olarak hücreler gerektiği zaman büyür ve çoğalırlar. Yaşlandıkları zaman da ölürler ve yerlerine yeni hücreler gelir. Bazen bu süreç anormal bir şekilde işlemeye başlar. Bedenin ihtiyacı yokken de yeni hücreler oluşmaya başlar ve yaşlı hücreler de ölmeleri gerektiği zaman ölmezler. Bu durum o dokuda gereğinden fazla hücre birikmesine neden olur. Buna da tümör denir.

Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri iyi huylu da olabilir kötü huylu da. İyi huylu beyin tümörlerinde kanser hücreleri yoktur.

İyi Huylu Beyin Tümörleri:

  • Genellikle cerrahi ile çıkarılabilirler ve genellikle yeniden ortaya çıkmazlar.
  • Çevrelerindeki beyin dokusunun içine yayılım göstermezler. Ancak kitle etkisiyle bası yaparak, ilgili organda çeşitli ve bazen çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler.
  • Diğer organlardaki iyi huylu tümörlerin aksine, iyi huylu beyin tümörleri bazen hayatı tehdit edecek durumlara neden olabilirler.
  • İyi huylu bir beyin tümörü çok nadiren de olsa, kötü huylu bir beyin tümörüne dönüşebilir.

Kötü Huylu Beyin Tümörleri:

  • Kanser hücreleri içerirler.
  • Hızla büyüyüp çevrelerindeki sağlıklı dokunun içine sızarlar.
  • Çok nadiren de olsa bazen omuriliğe hatta bedenin diğer organlarına da yayılabilirler. Bu duruma metastaz denir.

Vücudun başka bir organında oluşmuş olan bir kanser beyin tümörüne de neden olabilir. Bu tür kanserlere sekonder veya metastatik beyin tümörü adı verilir. Beyinde sekonder tümörler, primer beyin tümörlerinden çok daha sık görülür. Bu tür tümörler, asıl kanserli dokunun özelliklerini taşır ve aynı adı alırlar. Örneğin, akciğer ve meme kanserleri beyin metastazı yapan kanserlerdendir.

Beyin Metastazı Ne Demektir?

Beyin metastazı, beynin dışındaki doku ve organlarda gelişen bir kanserin beyin dokusuna yayılması ve orada da tümör oluşturması demektir. Bu tip tümörlere sekonder tümör de denir. Beyinde en sık rastlanan tümörler bu tip tümörlerdir. Kanser hastalarındaki ölümlerin en başta gelen nedenlerindendir.

astım

Beyin Tümörlerinin Tedavisine Nasıl Karar Verilir?

Öncelikle tümörün iyi veya kötü huylu davranış özelliklerinin ayırt edilmesi tedavi yöntemi için belirleyici oluyor. Bunun için radyolojik tanı yöntemleri veya biyopsi olarak adlandırılan hasta dokudan örnek alma yolu değerlendirilir. Neye karşı mücadele edileceği tespit edince tedavi kurgusu yapılır. Kafatası kapalı bir kutu gibidir. Dolayısıyla içinde fazladan büyüyen ve yer kaplayan kitleler doğal olarak beyinde sıkışma ve ezilmeye neden olur. İşte cerrahi tedavi yöntemleri yani beyin ameliyatları bu noktada yardımcı olmaktadır.

İlk amaç dar alanda beyni sıkıştıran bu kitleden hastayı kurtarmak ve beynin normal görevlerini tekrar yapmasını sağlamaktır. İyi huylu beyin urlarının çoğunlukla tamamı çıkarıldığında başka tedavi almasına gerek kalmadan kişinin hayatına devam etmesi sağlanabilir. Kötü huylu beyin tümörlerinde ise yerleşim yeri, büyüklüğü ve beynin yaşamsal görevlerini kontrol eden bölgelerle ilişkisine göre cerrahi yöntem belirlenir. En önemli kısım cerrahi planlamanın baştan iyi yapılmasıdır. Çünkü bu hastalarda yaşam süresini uzatmak tek başına amaç olamaz. Ameliyat sonrası sakatlık yaratacak sonuçlardan kaçınmak ve kaliteli bir yaşamı öncelemek gerekir.

Beyin tümörünün tedavisiyle ilgilenen uzman hekimler beyin cerrahları, nöroonkologlar (beyin ve sinir sisteminin tümörlerinin tedavisi ile ilgilenen hekimlik dalı), tıbbi onkologlar (genel olarak vücuttaki tümörlerin tedavisi ile ilgilenen hekimlik dalı), radyasyon onkologlarıdır (vücuttaki tümörleri ışın vererek tedavi etmeye çalışan hekimlik dalı).

Uygulanacak tedavi, tümörün tipi, yeri, büyüklüğü ve ne kadar ilerlemiş olduğu ile yakından ilişkilidir. Bazı tümörlerde, kanser hücrelerinin omurilik sıvısının içinde bulunup bulunmaması da önem taşır.